سلامت و بهداشت – استاد سمانه کاظمی

رایگان
سلامت و بهداشت – استاد سمانه کاظمی
۰
۱۴۵۶

درباره فیلم آموزشی

محتوای این فیلم توسط استاد برتر درس سلامت و بهداشت سرکار خانم سمانه کاظمی با توجه به نیاز دانش آموزان قوی ، متوسط و ضعیف برای آمادگی در امتحان نهایی تهیه شده و ایشان باور دارند که با دیدن این فیلم خیال هر دانش آموز می تواند از امتحان نهایی آسوده باشد.جهت بهره گیری هر چه بیشتر ، شما عزیزان می توانید هنگام تماشا ، با نگه داشتن فیلم نکته برداری نموده و در صورت لزوم همه یا بخشی از فیلم را دوباره ببینید.